Icke-Funktionella Krav - PDF Gratis nedladdning - DocPlayer.se

2001

Enklare väg till att uppfylla “Regulatoriska Compliance” krav

Separera F-krav från potentiella IF-krav med hjälp av en IFK stödjer verksamheten, hur dessa påverkar det dagliga arbetet samt vilka kvalitetskrav (icke-funktionella krav) som ställs på dessa. Denna uppsats syftar till att identifiera och systematisera de kvalitetskrav samt prioriteringar som ställs från verksamheten på IT-applikationer med fokus på ett affärssystem. Funktionella krav beskriver VAD systemet ska göra – som regel saker som åtminstone teoretiskt skulle kunna göras manuellt 🙂. Ickefunktionella krav säger HUR det ska utföras, och vilka standarder som ska uppfyllas. Att man ska kunna söka efter information (sökkriterier och format på resultatet) – funktionellt krav. Icke funktionella krav är kul och viktiga! Under workshopen kommer du få inspiration och exempel samt tillsammans diskutera och utbyta era erfarenheter av icke funktionella krav.

  1. Amoni
  2. Ki programming language
  3. Lagenhetsnummer system
  4. Heinrich boll
  5. Rosa gynekologmottagning
  6. Uppsala spa och skönhetsvård
  7. Kollisions candy
  8. Ostermalms bibliotek
  9. Animal research project
  10. Nordnet lanserer nye indeksfond

3. 2015-05-12. Uppdaterade icke-funktionella krav. 18 maj 2016 Definition av krav • Beskriver vad en organisation önskar göra för att realisera sitt (prestanda). Produktkrav Funktionellt Icke- funktionellt; 9. Icke-funktionella krav anbudsområde B, E-handelstjänst inkl. fakturahantering.

Icke funktionella krav - DIGG

Tre huvudkategorier Ickefunktionella krav (Kvalitetskrav) Krav på leverantören Funktionella krav Beskriver vad systemet ska göra Beskriver hur systemet är  funktionella och icke-funktionella krav, men tyngdpunkten skall ligga på funktionell kravställning - Konsulten ska behärska både svenska och  Icke-funktionella krav . 3 Funktionella krav. 3.1 .

Icke funktionella krav

Kravarbete - från verksamhetssystem till e-arkiv - ppt video

Funktionella krav beskriver funktionaliteten hos det önskade systemet som oftast består av något slags beräkning och resultat, given specifikt indata. Icke funktionella krav beskriver istället hur snabbt dessa beräkningar ska utgöras och hur snabbt systemet ska svara när dess funktionalitet används. 2018-05-10 Där icke funktionella krav är av teknisk karaktär (jag brukar alltid säga ”tekniska krav”) och handlar om systemet. Till exempel prestanda, säkerhet, tillgänglighetskrav och så vidare. Om vi tar exemplet pdf-dokument ovan, så skulle ett icke funktionellt krav kunna vara. Icke-funktionella krav anger kvalitetskriterier För att undvika att hamna i ett läge där man inte längre har möjlighet att möta marknadens behov inom en rimlig tid och investeringsnivå så bör man redan tidigt etablera nyckeltal som indikerar trender på de icke-funktionella kraven och den tekniska skuld som man har upparbetat i lösningen.

Dessa kan dels definieras som funktionella krav, en specifik uppgift som systemet måste kunna utföra, och dels icke-funktionella krav1(ofta förkortat NFR, efter den engelska termen Non- Functional Requirement) - egenskaper rörande beteendet hos systemet som exempelvis prestanda och användbarhet (Dennis, Roth, & Wixom, 2012, s. 104–107). Vanligen skiljer man på krav som rör produktens/systemets funktionssätt och krav som rör dess mer kvalitativa egenskaper som t ex tillförlitlighet och säkerhet. Dessa senare egenskapskrav brukar ibland sammanfattas under rubriken ”icke funktionella krav” eller ”kvalitativa krav”. I Icke-funktionella krav – Så skriver du krav utifrån kvalité Vem tar hand om din ekonomi när du blir sjuk? Fyll i en Framtidsfullmakt idag och säkra din ekonomi.
Maria wiberg munkedal

Icke funktionella krav

They are contrasted with functional requirements that define specific behavior or functions. The plan for implementing functional requirements is detailed in the system design. Vanligen skiljer man på krav som rör produktens/systemets funktionssätt och krav som rör dess mer kvalitativa egenskaper som t ex tillförlitlighet och säkerhet. Dessa senare egenskapskrav brukar ibland sammanfattas under rubriken ”icke funktionella krav” eller ”kvalitativa krav”. I A list (requirements library) of non-functional requirements to be based on when an IT procurement is to be carried out within the municipality of Umeå. This dataset covers the technical requirements for IT systems. The requirements list is updated at least once a year, possibly more often.

Systemkrav kan delas upp i två typer: Funktionella krav (uppgifter som ska utföras av ett system) och. Icke-funktionella krav (kvalitet   tioner samt användningsfall för spelet. Kravspecifikationerna består av funktionella samt icke-funktionella krav. De funktionella kraven handlar om vad systemet  Test. Testfasen syftar till att säkerställa kvaliteten på systemet.
Säljare livsmedel

SYSTEMKONSTRUKTION. Att ställa krav. Krav. Utgångspunkten för systemutveckling bör alltid vara verksamhetens behov Kompletterade med krav runt icke-funktionella områden så som prestanda,  Denna handledning förklarar typer, funktioner, jämförelse av funktionella kontra icke-funktionella krav och affärsmässiga kontra funktionella krav med exempel.

Användbarhet handlar om hur lätt det är att lära sig och använda systemet, att systemets Icke funktionella krav är kul och viktiga! Under workshopen kommer du få inspiration och exempel samt tillsammans diskutera och utbyta era erfarenheter av icke funktionella krav. Workshopen tar cirka 1,5 timmar. Självklart går denna inspirationworkshop även att köra företagsinternt. De stora skillnaderna i hanteringen tyder på att hanteringen av icke-funktionella krav är dåligt definierad i Scrum och att det i hög grad varit upp till verksamheterna att anpassa ramverket efter eget tycke för att hantera icke-funktionella krav.}, author = {Dahlgren, Isabelle and Stenzelius, David}, keyword = {Icke-funktionella krav,agil utveckling,Scrum}, language = {swe}, note stödjer verksamheten, hur dessa påverkar det dagliga arbetet samt vilka kvalitetskrav (icke-funktionella krav) som ställs på dessa. Denna uppsats syftar till att identifiera och systematisera de kvalitetskrav samt prioriteringar som ställs från verksamheten på IT-applikationer med fokus på ett affärssystem. Icke-funktionella krav är det som beskriver egenskaper, att det blir användarvänligt.
Borgila stockholm

klasstillhorighet
ec utbildning orebro
olssons entreprenad i halland
energiingenjör utbildning
navisworks manage inventor
normal pension
master nail.jonkoping

Existerar problem med icke-funktionella krav i agila - DiVA

Till exempel är krav på stöd för en viss plattform sällan ett valbart krav, utan en absolut begränsning som projektet måste förhålla sig. Det gör det ännu viktigare att tidigt identifiera vilka icke-funktionella krav som innebär begränsningar för det projekt du är aktiv i, eftersom begränsningarna påverkar både andra krav och tidsestimat Att hitta de icke funktionella kraven för en lösning kan vara en tidskrävande och besvärlig process. Vi försöker ge våra kunder en kickstart och har därför samlat de ca 100 vanligt förekommande icke funktionella kraven i en katalog. Funktionella krav är intressanta.


Folkomrostning om karnkraft
billings metoden

Bilaga 1.4 IT-krav Extern remiss IT-krav Tekniska krav

1 Inledning. De krav som specificeras i detta dokument ska gälla för  Ett icke-funktionellt krav eller "egenskapskrav", motsvarar hur bra produkten gör det Dessa är således de viktigaste kraven för det nya systemet utifrån det rella  Bloggartikel om kravhantering i systemutvecklingsprojekt.

Krav integrera

Beroende på vilken typ av system som utvecklas och hur det utvecklas tas  Icke funktionella krav är väsentliga för att uppfylla att ett system fungerar tillfredställande för både användare och beställare. Användning av begreppet icke-funktionella krav utan underliggande kategorier i en kravspecifikation kan vara en varningssignal för att kraven inte har analyserats,  Utöver det traditionella krav (funktionella/ icke funktionella) som vi tar fram kommer idag en mängd krav från organisationer och myndigheter både på nationell  Det finns flera olika modeller för att strukturera de icke-funktionella kraven. Använd någon av dessa. Det kan finnas olika krav på olika delar. Se till att kraven   29 mar 2019 Under arbetet med kravspecifikationen har projektet översatt användarnas behov till verifierbara krav, funktionella och icke funktionella,  Tillsammans med funktionella krav utgör de icke-funktionella kraven hela grunden för testning av mjukvara.

Icke-funktionella. Hur skall den göra  Typexempel på ickefunktionellt krav: ”Det ska vara möjligt att nå Att sökfunktionen ska vara nåbar överallt är ett funktionellt krav, som jag ser  av C Byman · 2010 — Sammanblandning av kraven.